Na úvod » Aktuality

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2022

Dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kriteriích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) vyhlašujeme 

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA  REZIDENČNÍ MÍSTO V OBORU PEDIATRIE

Lhůta pro podání přihlášek: 23.10.2022 

Přihlášky posílejte poštou na adresu:

SANARE s.r.o.                                                                                                                                                                                                              MUDr. Alexandra Matoušová                                                                                                                                                                                            Tř. Čsl. legií 8                                                                                                                                                                                                                 370 06 České Budějovice

Seznam příloh přihlášky:

 • vyplněný Osobní dotazník*
 • vyplněná Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta*
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců**
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladu potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvlášní odborné zůsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe uchazeče

* přílohy ke stažení na stránkách mzcr.cz

** nedokládá uchazeč zaměstnaný u vyhlašovatele

 

Povinná kritéria dle vyhlášky č. 186/2009, Sb.:

 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost
 • zařazení do specializačního vzdělávání 

 

Upozorňujeme, že uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2022 musí být zařazen do oboru pediatrie po 1. 7. 2017.

 

Výběrové řízení se uskuteční dne 24.10.2022 v 15.30 na adrese SANARE s.r.o., Tř. Čsl. legií 8, 37006 České Budějovice (1. patro). 

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese hudeckova@sanare.cz nebo na telefonním čísle 387 204 323. 

 

 


 
 

Naše ordinace

Ordinace Suché Vrbné
Čsl. Legií 8, České Budějovice
+420 387 204 323
+420 739 300 103

Ordinace Máj
V. Volfa 43, České Budějovice
+420 385 510 416

Ordinace Plzeňská
Plzeňská 46, České Budějovice
+420 387 435 564

Ordinace Zliv
Jáchymovská 746, Zliv
+420 387 993 493

Ordinace Dobrá Voda
Na Barborce 2, Dobrá Voda
+420 387 204 323
SANARE s.r.o.
 
TOPlist