Kontakty | www.sanare.cz

Ordinace

Na úvod » Kontakty

O SANARE

Sanare s.r.o.- dětská lékařská praxe  je nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na léčebnou a preventivní péči o děti ve věku od 0 do 19 ti let. 

IČO 26076110,  spis. značka C 12479, vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích, ze dne 17.6. 2004 .

Vzniklo v roce 2008 přeměnou dětské lékařské praxe  dětské lékařky MUDr. Alexandry Matoušové, která se o dětské pacienty stará ve své ordinaci již od roku 1994.

Krédem naší lékařské praxe je zvýšit kvalitu medicínské péče, její dostupnost a zlepšit i úroveň ostatních souvisejících služeb.

Pracoviště je od roku 2009 akreditováno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování vzdělávacího programu v oboru "Praktický lékař pro děti a dorost" a od roku 2012 je klinickým pracovištěm Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty. 

Naše ordinace poskytuje kvalifikovanou odbornou péčiv oboru praktické dětské lékařství pro pacienty od 0 do 19ti let, tj. kojeneckou poradnu ve věku 0 až 18 měsíců, včetně poradenství zdravé výživy, preventivní prohlídky ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 let, povinná očkování dětí a mladistvých dle očkovacího kaledáře, doporučená a nepovinná očkování, konzultace k tématu, návštěvní služba novorozenců a nemocných dětí v rodině, odběry krve a výtěry na mikrobiologické vyšetření v ordinaci, vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti (nástup MŠ, SŠ, VŠ, na školu v přírodě, tábor, pro sportovní činnosti, výkon povolání, řidičský průkaz), vyšetření rychlého testu z krve pro potřeb určení nutnosti antibiotické terapie, průkaz pyogenního streptokoka/ původce hnisavých angín/ pomocí Streptestu přímo v ordinaci, aplikace náušnic.

Služby mohou být doplněné konzultacemi o alternativních léčebných metodách.

Naše prostory nabízejí příjemné prostředí, vybavené celou řadou diagnostických přístrojů s péčí profesionálního týmů lékařů a sester. Je umístěna na dobře dostupných místech v Českých Budějovicích MHD či s dobrou možností parkování.

Ordinujeme v ranních i odpoledních hodinách. Abychom ušetřili Váš čas, umožňujeme objednání  na Vámi zvolenou dobu, je možné objednat se on-line. Další úsporou času je i  registrace on-line.

V čekárně ordinace je možnost tv sledování dětských pořadů.

Naše služby a lékařské konzultace poskytujeme v češtině, němčine, angličtině a ruštině.

Registrujeme nové pacienty níže uvedených zdravotních pojišťoven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist